Công Nghệ Số Viễn Thông DHC
 

Thanh đấu nối patch panel 24 port Cat6 Commscope UTP 1U CPP-UDDM-SL-1U-24 760237040

(Commscope 760237040 CPP-UDDM-SL-1U-24 Discrete Distribution Module Panel, SL, UTP, 1U, 24 port)


Patch Panel 24 Port CAT6 COMMSCOPE (760237040 | 9-1375055-2)
Mã hiệu:
760237040 | 9-1375055-2