Công Nghệ Số Viễn Thông DHC

ĐẦU CHỤP MẠNG CRYSTAL, DÙNG CHO CẢ C5-C6. 
HÀNG CHUYÊN DỤNG DÙNG ĐỂ BẤM PATCH CORD VÀ CÁP MẠNG


ĐẦU CHỤP HẠT MẠNG CRYSTAL C5 - C6
Công Nghệ Số Viễn Thông DHC
Thiết kế và phát triển website bởi kenhdichvu.vn