Wallplate VGA + Video, 15 Pin + 3 AV

  • Giá : 130.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Chi Tiết:

    Mặt hình vuông, hình chữ nhật, bao gồm 1 Port VGA + 1 Port Video