TỦ MẠNG TỦ RACK 42U

 • Giá : 5.600.000 đ
  Số lượng

  Product Description

  Tủ mạng, tủ rack 42U

  Thép từ 1.5mm-2.0mm

   

  Chi Tiết:

  HQ-Rack 42U-D600 – H2100*W600*D600 = 5600.000VND

  HQ-Rack 42U-D800 – H2100*W600*D800 = 5900.000VND

  HQ-Rack 42U-D1000 – H2100*W600*D1000 = 6200.000VND