TỦ MẠNG TỦ RACK 42U

Mã sản phẩm: Tủ Mạng -Tủ Rack 42U

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 5.600.000 VNĐ
Trước Thuế: 5.600.000 VNĐ

Tủ mạng, tủ rack 42U
Thép từ 1.5mm-2.0mm
 

Chi Tiết:
HQ-Rack 42U-D600 – H2100*W600*D600 = 5600.000VND

HQ-Rack 42U-D800 – H2100*W600*D800 = 5900.000VND

HQ-Rack 42U-D1000 – H2100*W600*D1000 = 6200.000VND