TỦ MẠNG TỦ RACK 32U

 • Giá : 4.800.000 đ
  Số lượng

  Product Description

  Tủ mạng, tủ rack 32U

  Thép từ 1.5mm-2.0mm

   

  Chi Tiết:

  HQ-Rack 32U-D600 – H1720*W600*D600

  HQ-Rack 32U-D800 – H1720*W600*D800

  HQ-Rack 32U-D1000 – H1720*W600*D1000