Rệp Nối Mạng RJ45 – Thoại RJ11

  • Giá : 60.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Chi Tiết:

    Hạt rệp dùng nối dây điện thoại hoặc nối dây mạng lại với nhau, 1 gói 100 hạt, tăng cường khoảng cách liên lạc cho dây mạng hoặc dây điện thoại