Patch Panel C6 – 24 Port, Nhân liền

  • Giá : 780.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Chi Tiết:

    AMP chuẩn 19″thiết kế phù hợp với tủ Rack