Nhân mạng AMP – Cat 6E, Chân đồng 50%

  • Giá : 70.000 đ
    Số lượng

    Mô tả sản phẩm

    Chi Tiết:

    Mã sản phẩm: P/N: 1375055-1