Nhân mạng AMP – Cat 5E, Chân đồng 50%

  • Giá : 30.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Chi Tiết:

    Mã sản phẩm: P/N: 1375191-1