Nhân điện thoaị – AMP, Loại bình thường

Mã sản phẩm: Nhân điện thoaị – AMP, Loại bình thường

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 25.000 VNĐ
Trước Thuế: 25.000 VNĐ

Nhân Wall plate Điện Thoại, RJ 11 loại thường