Mini DVI to HDMI, Máy Macbook ra máy chiếu

 • Giá : 300.000 đ
  Số lượng

  Product Description

  Chi Tiết:

  Chuyển đổi từ Máy Macbook
  Sang cổng HDMI