Kìm Mạng Talon 500R

  • Giá : 400.000 đ

    Kìm Mạng Talon – 500R Bấm RJ11- RJ 12- RJ45

    Số lượng

    Product Description

    Kìm Mạng Talon – 500R Bấm RJ11- RJ 12- RJ45