Đầu nối cáp quang SC, Nối trực tiếp

  • Giá : 50.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Nối trực tiếp tù sợi quang FTTH, không cần phải hàn qua cáp nhẩy