Đầu DV I-29 Pin to HDMI, Máy tính ra máy chiếu

 • Giá : 50.000 đ
  Số lượng

  Product Description

  Chi Tiết:

  Đầu chuyển từ DVI
  Sang cổng VGA