Đầu chuyển HDMI to VGA, Máy tính ra máy chiếu

 • Giá : 350.000 đ
  Số lượng

  Product Description

  Chi Tiết:

  Chuyển đổi từ HDMI máy tính
  Ra VGA cho máy chiếu và LCD