Đầu chụp hạt mạng AMP Cat6

 • Giá : 350.000 đ

  Đầu chụp hạt mạng AMP

  Số lượng

  Product Description

  Đầu chụp hạt mạng AMP

  Đầu Boot Color RJ45

  Dùng cho CAT5,CAT6 (100 hạt)/hộp

  Chuyên dùng thi công dự án mạng