Data Switch VGA 4 cổng, Chuyển 4 VGA ra 1 VGA

Mã sản phẩm: Data Switch VGA 4 cổng, Chuyển 4 VGA ra 1 VGA

Tình trạng: Còn hàng

Giá: 320.000 VNĐ
Trước Thuế: 320.000 VNĐ

Chuyển 4 Máy PC ra 1 Màn Hình

Chọn Nút Bấm Để Chuyển