Converter Single-mode, Supports 1000Base-TX

  • Giá : 1.650.000 đ
  • Thương hiệu: NetLink
Số lượng

Mô tả sản phẩm

OPT-2200A Supports one 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet UTP port and one 1000Base-SX / LX Gigabit Ethernet Fiber port