Cáp mạng AMP – Cat 5E, Mã sản phẩm 0520

  • Giá : 350.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Cable mang AMP 305 Mét, Loại 4 nhôm – 4 sắt