Cáp HDMI Sony 2 Mét, Chuẩn HD 1.4

  • Giá : 200.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Cáp tín hiệu HDMI Flat
    Full HD 1080p version 1.4