Cáp điện thoại 1 đôi 2 lõi ngoài trời

  • Giá : 950.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    Dây điện thoại 1 đôi / 2 lõi sử dụng ngoài trời, có dầu chống ẩm, có dây treo gia cường, bọc bạc chống nhiễu, 500m/cuộn.