Bộ Wallplate 2 Port AMP (Nhân+Đế+Mắt) / OUTLET Đôi

  • Giá : 120.000 đ
    Số lượng

    Product Description


    Bao gồm:

    •  Nhân mạng AMP RJ45 hoặc Nhân thoại RJ11 +  Mặt wallplate 2 cổng + 1 Đế