Bộ chia HDMI 2 Port, 1 cổng vào 2 cổng ra

  • Giá : 650.000 đ
    Số lượng