Auto Printer 4 Port – USB, 4 Máy tính ra 1 máy in

  • Giá : 420.000 đ
    Số lượng

    Product Description

    4 máy tính ra 1 máy in Cổng USB và ngược lại